Hitachi Cable Viet Nam

Nhà Máy Hitachi Cable Việt Nam

Hạng mục: Trần sợi khoáng, Sàn Vinyl conductive dạng tấm.

Tình trạng: Đã thi công.

Nhà thầu chính: Shimizu Corporation

Tin trước
image banner