Canon 04A Factory

Canon 04A Factory

Hạng mục: Trần sợi khoáng, Sàn Vinyl chống tĩnh điện.

Tình trạng: Đã thi công.

Nhà thầu chính: Obayashi Việt Nam Corporation

Tin trước Tin tiếp theo
image banner