Nhà máy: FUJI XEROX VIETNAM

Nhà máy: FUJI XEROX VIETNAM

Hạng mục: Công tác hoàn thiện, Trần sợi khoáng, Sàn nâng, Thảm trải sàn Toli...

Tình trạng: Đã thi công.

Nhà thầu chính: Shimizu Corporation

Tin trước Tin tiếp theo
image banner

Nhận báo giá miễn phí