Thermal Power Plant Vinh Tan – Binh Thuan province

Nhà máy: Nhiệt điện Vĩnh Tân - Bình Thuận

Hạng mục: Công tác hoàn thiện, Sàn nâng mặt phủ PVC

Tình trạng: Đã thi công.

Nhà thầu chính: Vinaincon

Tin tiếp theo
image banner