Nhà máy Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn - Thanh Hoá

Nhà máy Lọc Hoá Dầu Nghi Sơn - Thanh Hoá

Hạng mục: Công tác hoàn thiện, Sàn nâng Nhôm, Sàn Vinyl.

Tình trạng: Đã thi công.

Nhà thầu chính: PVC + PVE

Tin trước Tin tiếp theo
image banner

Nhận báo giá miễn phí